Evanđelje dana 18.4.2024.

Evanđelje dana 18.4.2024.

#Evanđelje Iv 6, 44-51 Ja sam kruh živi koji je s neba sišao. Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu U ono vrijeme reče Isus mnoštvu: »Nitko ne može doći k meni ako ga ne povuče Otac koji me posla; i ja ću ga uskrisiti u posljednji dan. Pisano je u Prorocima: Svi će biti...

read more
Evanđelje dana 17.4.2024.

Evanđelje dana 17.4.2024.

#Evanđelje Iv 6, 35-40 Volja je Oca mojega da tko god vidi Sina, ima život vječni. Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu U ono vrijeme reče Isus mnoštvu: »Ja sam kruh života. Tko dolazi k meni, neće ogladnjeti; tko vjeruje u mene, neće ožednjeti nikada. No rekoh vam:...

read more
Evanđelje dana 16.4.2024.

Evanđelje dana 16.4.2024.

#Evanđelje Iv 6, 30-35 Ne Mojsije, nego Otac moj daje kruh s neba, kruh istinski. Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu U ono vrijeme reče mnoštvo Isusu: »Kakvo ti znamenje činiš da vidimo pa da ti vjerujemo? Koje je tvoje djelo? Očevi naši blagovaše manu u pustinji, kao...

read more
Evanđelje dana 15.4.2024.

Evanđelje dana 15.4.2024.

#Evanđelje Iv 6, 22-29 Radite, ali ne za hranu propadljivu, nego za hranu koja ostaje za život vječni! Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu Pošto je Isus nahranio pet tisuća ljudi, vidjeli su ga učenici kako ide po moru. Sutradan mnoštvo naroda, koje osta s onu stranu...

read more

PRESVETO SRCE ISUSOVO

IVAN PAVAO 2. - Molitva krunice (Slavna Otajstva)

MISA ZA POKOJNE

Tjedni raspored bogoslužja

 • 14.04.2024. – 3. USKRSNA NEDJELJA
  08:30 – SV.MISA – ORIOVICA
  10:00 – SV.MISA – župna crkva
 • 15.04.2024. ponedjeljak – svagdan
  07:00 – SV.MISA (p. Božo Anđelić)
 • 16.04.2024. utorak – svagdan
  18:00 – SV.MISA (p. Ivan Milković)
 • 17.04.2024. srijeda – svagdan
  07:00 – SV.MISA (p. Filip Kostović)
 • 18.04.2024. četvrtak – svagdan
  18:00 – SV.MISA (na nakanu)
  Nakon mise je KLANJANJE
 • 19.04.2024. petak – svagdan
  18:00 – SV.MISA (p. Andrija Nađ)
 • 20.04.2024. subota – svagdan
  07:00 – SV.MISA (p.Joze Dučić)
 • 21.04.2024. – 4. USKRSNA NEDJELJA / NEDJELJA DOBROG PASTIRA
  10:00 – ŽUPNA SV.MISA
3. USKRSNA NEDJELJA – župna misa

3. USKRSNA NEDJELJA – župna misa

  MISAO IZ EVANĐELJA DANA Trebalo je da Krist sve to pretrpi i treći dan uskrsne od mrtvih.     ČITANJA: Dj 3,13-15.17-19; Ps 4,2.4.7.9; 1Iv 2,1-5a; Lk 24,35-48   BOJA LITURGIJSKOG RUHA: bijela       Jedno od popratnih iskustava...

read more
Evanđelje dana 14.4.2024.

Evanđelje dana 14.4.2024.

TREĆA VAZMENA NEDJELJA #Evanđelje Lk 24,35-48 Trebalo je da Krist sve to pretrpi i treći dan uskrsne od mrtvih. Čitanje svetog Evanđelja po Luki U ono vrijeme: Učenici su Isusovi pripovijedali što se dogodilo na putu i kako ga prepoznaše u lomljenju kruha. Dok su oni...

read more
Evanđelje dana 13.4.2024.

Evanđelje dana 13.4.2024.

#Evanđelje Iv 6, 16-21 Ugledaju Isusa gdje ide po moru. Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu Kad nasta večer, siđoše Isusovi učenici k moru, uđoše u lađicu i krenuše na onu stranu mora, u Kafarnaum. Već se i smrklo, a Isusa još nikako k njima. More se uzburkalo od silnog...

read more
Evanđelje dana 12.4.2024.

Evanđelje dana 12.4.2024.

#Evanđelje Iv 6, 1-15 Onima koji su sjedili, razdijeli koliko su god htjeli. Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu U ono vrijeme: Ode Isus na drugu stranu Galilejskoga, Tiberijadskog mora. Slijedilo ga silno mnoštvo jer su gledali znamenja što ih je činio na bolesnicima....

read more
Evanđelje dana 11.4.2024.

Evanđelje dana 11.4.2024.

Sv. Stanislav, biskup i mučenik #Evanđelje Iv 3, 31-36 Otac ljubi Sina i sve je predao u ruku njegovu. Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu Tko odozgor dolazi, on je iznad sviju; tko je sa zemlje, zemaljski je i zemaljski govori. Tko dolazi s neba, on je iznad sviju; što...

read more
Evanđelje dana 10.4.2024.

Evanđelje dana 10.4.2024.

#Evanđelje Iv 3, 16-21 Bog je poslao Sina da se svijet spasi po njemu. Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu »Bog je tako ljubio svijet te je dao svoga Sina Jedinorođenca da nijedan koji u njega vjeruje ne propadne, nego da ima život vječni. Ta Bog nije poslao Sina na...

read more
Evanđelje dana 9.4.2024.

Evanđelje dana 9.4.2024.

#Evanđelje Iv 3, 7b-15 Nitko nije uzašao na nebo doli onaj koji siđe s neba, Sin Čovječji. Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu U ono vrijeme reče Isus Nikodemu: »Treba da se rodite nanovo, odozgor. Vjetar puše gdje hoće; čuješ mu šum, a ne znaš odakle dolazi i kamo ide....

read more
Evanđelje 8.4.2024.

Evanđelje 8.4.2024.

NAVJEŠTENJE GOSPODINOVO. BLAGOVIJEST #Evanđelje Lk 1,26-38 Evo, začet ćeš i roditi sina. Čitanje svetoga evanđelja po Luki U ono vrijeme: posla Bog anđela Gabriela u galilejski grad imenom Nazaret k djevici zaručenoj s mužem koji se zvao Josip iz doma Davidova; a...

read more
Blagovijest ili Navještenje Gospodinovo

Blagovijest ili Navještenje Gospodinovo

Blagovijest ili Navještenje Gospodinovo katolička je svetkovina u spomen na događaj, kada je arkanđeo Gabrijel navijestio Blaženoj Djevici Mariji, da će začeti Isusa po Duhu Svetom. Inače se slavi 9 mjeseci prije Božića, 25. ožujka. Ove se godine dogodilo da 25....

read more