Sv. Rita iz Cascie, redovnica
#Evanđelje: Iv 16, 29-33

Hrabri budite — ja sam pobijedio svijet!

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu
U ono vrijeme: Rekoše učenici Isusu:
»Evo, sad otvoreno zboriš i nikakvom se poredbom ne služiš. Sada znamo da sve znaš i ne treba da te tko pita. Stoga vjerujemo da si izišao od Boga.«
Odgovori im Isus:
»Sada vjerujete?
Evo dolazi čas i već je došao:
raspršit ćete se svaki na svoju stranu
i mene ostaviti sama.
No ja nisam sam
jer Otac je sa mnom.
To vam rekoh da u meni mir imate.
U svijetu imate muku,
ali hrabri budite —
ja sam pobijedio svijet!«
Riječ Gospodnja.

SLAVA TEBI KRISTE!