3. USKRSNA NEDJELJA – župna misa

3. USKRSNA NEDJELJA – župna misa

  MISAO IZ EVANĐELJA DANA Trebalo je da Krist sve to pretrpi i treći dan uskrsne od mrtvih.     ČITANJA: Dj 3,13-15.17-19; Ps 4,2.4.7.9; 1Iv 2,1-5a; Lk 24,35-48   BOJA LITURGIJSKOG RUHA: bijela       Jedno od popratnih iskustava...

read more
Evanđelje dana 14.4.2024.

Evanđelje dana 14.4.2024.

TREĆA VAZMENA NEDJELJA #Evanđelje Lk 24,35-48 Trebalo je da Krist sve to pretrpi i treći dan uskrsne od mrtvih. Čitanje svetog Evanđelja po Luki U ono vrijeme: Učenici su Isusovi pripovijedali što se dogodilo na putu i kako ga prepoznaše u lomljenju kruha. Dok su oni...

read more
Evanđelje dana 13.4.2024.

Evanđelje dana 13.4.2024.

#Evanđelje Iv 6, 16-21 Ugledaju Isusa gdje ide po moru. Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu Kad nasta večer, siđoše Isusovi učenici k moru, uđoše u lađicu i krenuše na onu stranu mora, u Kafarnaum. Već se i smrklo, a Isusa još nikako k njima. More se uzburkalo od silnog...

read more
Evanđelje dana 12.4.2024.

Evanđelje dana 12.4.2024.

#Evanđelje Iv 6, 1-15 Onima koji su sjedili, razdijeli koliko su god htjeli. Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu U ono vrijeme: Ode Isus na drugu stranu Galilejskoga, Tiberijadskog mora. Slijedilo ga silno mnoštvo jer su gledali znamenja što ih je činio na bolesnicima....

read more

PRESVETO SRCE ISUSOVO

IVAN PAVAO 2. - Molitva krunice (Slavna Otajstva)

MISA ZA POKOJNE

Tjedni raspored bogoslužja

 • 14.04.2024. – 3. USKRSNA NEDJELJA
  08:30 – SV.MISA – ORIOVICA
  10:00 – SV.MISA – župna crkva
 • 15.04.2024. ponedjeljak – svagdan
  07:00 – SV.MISA (p. Božo Anđelić)
 • 16.04.2024. utorak – svagdan
  18:00 – SV.MISA (p. Ivan Milković)
 • 17.04.2024. srijeda – svagdan
  07:00 – SV.MISA (p. Filip Kostović)
 • 18.04.2024. četvrtak – svagdan
  18:00 – SV.MISA (na nakanu)
  Nakon mise je KLANJANJE
 • 19.04.2024. petak – svagdan
  18:00 – SV.MISA (p. Andrija Nađ)
 • 20.04.2024. subota – svagdan
  07:00 – SV.MISA (p.Joze Dučić)
 • 21.04.2024. – 4. USKRSNA NEDJELJA / NEDJELJA DOBROG PASTIRA
  10:00 – ŽUPNA SV.MISA
Evanđelje dana 7.4.2024.

Evanđelje dana 7.4.2024.

DRUGA VAZMENA NEDJELJA. Nedjelja Božjega milosrđa #Evanđelje Iv 20,19-31 Nakon osam dana dođe Isus, stane u sredinu i reče: »Mir vama!« Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu Uvečer toga istog dana, prvog u tjednu, dok su učenici u strahu od Židova bili zatvorili vrata,...

read more
Evanđelje dana 6.4.2024.

Evanđelje dana 6.4.2024.

Sedmi dan Vazmene osmine #Evanđelje Mk 16,9-15 Pođite po svem svijetu, propovijedajte evanđelje! Čitanje svetog Evanđelja po Marku Isus, uskrsnuvši rano prvog dana u tjednu, ukaza se najprije Mariji Magdaleni iz koje bijaše istjerao sedam zloduha. Ona ode i dojavi...

read more
Evanđelje dana 5.4.2024.

Evanđelje dana 5.4.2024.

Šesti dan Vazmene osmine #Evanđelje Iv 21,1-14 Isus pristupi, uze kruh i dade im, a tako i ribu. Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu U ono vrijeme: Isus se ponovno očitova učenicima na Tiberijadskome moru. Očitova se ovako: Bijahu zajedno Šimun Petar, Toma zvani...

read more
Evanđelje dana 4.4.2024.

Evanđelje dana 4.4.2024.

Peti dan Vazmene osmine #Evanđelje Lk 24,35-48 Trebalo je da Krist trpi i treći dan ustane od mrtvih. Čitanje svetog Evanđelja po Luki U ono vrijeme: Učenici pripovjede što se dogodilo na putu i kako prepoznaše Isusa u lomljenju kruha. Dok su oni o tom razgovarali,...

read more
Evanđelje dana 3.4.2024.

Evanđelje dana 3.4.2024.

Četvrti dan Vazmene osmine #Evanđelje Lk 24,13-35 Prepoznaše ga u lomljenju kruha. Čitanje svetog Evanđelja po Luki Onog istog dana — prvog u tjednu — dvojica Isusovih učenika putovala u selo koje se zove Emaus, udaljeno od Jeruzalema šezdeset stadija. Razgovarahu...

read more
Evanđelje dana 2.4.2024.

Evanđelje dana 2.4.2024.

Treći dan Vazmene osmine #Evanđelje Iv 20,11-18 Vidjela sam Gospodina i on mi je to rekao. Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu U ono vrijeme: Marija je stajala vani kod groba i plakala. Zaplakana zaviri u grob i ugleda dva anđela u bjelini kako sjede na mjestu gdje je...

read more
USKRSNI PONEDJELJAK – župna misa

USKRSNI PONEDJELJAK – župna misa

  MISAO IZ EVANĐELJA DANA Idite javite mojoj braći da pođu u Galileju. Ondje će me vidjeti.     ČITANJA: Dj 2,14.22-32; Ps 16,1-2a.5.7-8.11; Mt 28,8-15   BOJA LITURGIJSKOG RUHA: bijela   Radosno iskustvo Kristova uskrsnuća i s njim povezana...

read more