Dobro jutro dobri ljudi, hvaljen Isus i Marija i blagoslovljen ovaj dan vama i vašim najmilijima. Danas, 26. svibnja svetac dana je Sveti Filip Neri, zaštitnik školske mladeži, posebno maturanata.
Moli za nas i naše mlade sveti Filipe!
Prijatelji su ga zbog vesele naravi i dobrodušnosti zvali “Dobri”. Bio je duhovit, pun razumijevanja za sve. Zbog toga je postao uzor napuštenoj djeci koju je okupljao u “Oratoriju Božanske ljubavi”, gdje ih je držao podalje od lošega društva i odgajao za časne ljude i uvjerene kršćane. Za djecu Filip nije prezao prositi po ulicama ili vratima raskošnih palača. Jednoga mu je dana tako jedan gospodin, razbješnjen njegovim zahtjevima i želeći ga se riješiti – opalio pljusku. Filip se time nimalo nije dao smesti: “Ovo je bilo za mene – rekao je smiješeći se – i na tome Vam hvala. A sada mi dajte nešto za moju djecu.”
Rođen je 1515. godine u Firenci. Ostao je rano bez oca pa mu je majka bila jedina odgojiteljica. Usadila mu je ljubav prema umjetnosti, napose prema glazbi i poeziji. Pošao je stricu da izuči trgovački zanat, ali ga je više zainteresirao benediktinski samostan. Jedno je vrijeme proveo kod benediktinaca, a onda se odlučio nastaviti studij te pođe u Rim i studira na čuvenoj Sapienciji. U 24. godini se odlučio živjeti s malim ljudima i propovijedati evanđelje. U 36. godini je zaređen za svećenika, osniva prvi oratorij gdje su se okupljali ljudi i posebno djeca, te njegovali ozbiljniji duhovni život. Iz toga je 1575. godine nastao Red Oratorijanaca. Umro je u visokoj starosti na glasu svetosti što je Crkva i potvrdila.