MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Idite javite mojoj braći da pođu u Galileju. Ondje će me vidjeti.

 

 

ČITANJA:

Dj 2,14.22-32; Ps 16,1-2a.5.7-8.11; Mt 28,8-15

 

BOJA LITURGIJSKOG RUHA:

bijela

 

Radosno iskustvo Kristova uskrsnuća i s njim povezana nada i vjera u uskrsnuće svakoga onoga tko se priznaje Kristovim učenikom, u ranijim je vremenima bilo snažno naglašeno ne samo u liturgijskom životu Crkve kroz narednih 50 dana nakon Uskrsa, do blagdana Duhova, nego i u svakodnevnom životu vjernika. Može se u tom smislu sa žaljenjem primijetiti kako se danas slavlje otajstva uskrsnuća vremenski bitno skratilo i gotovo se u praksi svelo na samu svetkovinu Uskrsa i na Vazmeni ponedjeljak. Iako se, dakle, u javnom životu u načelu neće, ili barem neće dostatno govoriti izvan toga okvira o uskrsnom otajstvu, kao vjernici pozvani smo tu radost Kristova uskrsnuća i dalje intenzivno živjeti kroz cijelo vazmeno vrijeme, a posebno kroz vazmenu osminu.

Na to nas poziva i današnji evanđeoski odlomak (Mt 28, 8-15), koji nam skreće pozornost na temeljne razlike između onih koji su otkrili radost uskrsnoga jutra i onih koji su se potpuno zatvorili mogućnosti prihvaćanja Isusa Krista kao Uskrsloga Gospodina po kojemu je svijet spašen. Tako nam Matej najprije spominje žene koje su u nedjelju ujutro došle pogledati Isusov grob, ali tek što su stigle, ukazao im se anđeo, odmaknuo grobni kamen i rekao im da je Krist uskrsnuo. Žene su potom radosne otrčale učenicima kako bi im prenijele vijest da je Učitelj živ, a dok su išle, u susret im je došao i sam Gospodin, pozdravio ih i uputio ih da prenesu njegovoj braći poruku da dođu u Galileju, jer će ga ondje i oni moći vidjeti.

Isus ih je pozdravio sa: Zdravo!, kako se to obično kod nas prevodi, no zapravo treba imati u vidu kako grč. haire, riječ koja je u izvorniku, znači raduj se, pa ih je dosljedno Krist pozvao da zaborave tugu zbog patnje i smrti svoga Učitelja i da se bezgranično raduju jer je On živ. Takva nada i takva radost ona je koja bi trebala plamtjeti u svakom vjerniku, upravo iz razloga jer je naš Bog živi Bog, Bog koji se ponizio do smrti na križu, ali i onaj koji nam je otvorio vrata vječne radosti. Takvu radost mogu osjetiti samo oni koji su potpuno povjerovali Istini koju su nam prenijele žene s uskrsnog jutra i takvu radost ne mogu uništiti nikakve životne nedaće.

S druge strane, u istom nam evanđelju Matej govori o onima koji su odbacili radost otkupljenosti, a riječ je o starješinama svećeničkim, onima koji su, da bi zaštitili i sačuvali nekakve svoje “istine”, bez imalo razmišljanja lažima i prijevarama odbacili Istinu i tako ostali zatvoreni u svoj svijet mraka i tuge. Oni su, naime, puno novaca dali vojnicima kako bi ovi, unatoč istini kojoj su svjedočili, pronijeli laž da su učenici noću ukrali Kristovo tijelo dok su stražari pozaspali.

Slika je to i svih onih koji ni danas, unatoč tolikim tragovima Božje ljubavi, ne vide i ne žele vidjeti snagu i ljepotu spasenja koje nam je ostvario Krist svojom mukom, svojom smrću i svojim uskrsnućem. Oni nisu i ne mogu biti radosni u punom smislu riječi, jer su zatvoreni u nekakav svoj imaginaran svijet u kojemu nema mjesta niti Kristu koji pati, niti Kristu koji se toliko ponizuje da daje svoj život za nas, a onda niti Kristu koji nam svojim uskrsnućem otvara vrata novog života i vlastitog uskrsnuća.

Vazmeni nam ponedjeljak tako zajedno sa svetim Matejem stavlja pred oči snagu radosti, one radosti po kojoj spoznajemo da smo spašeni te nas u tom smislu potiče da tu radost pokazujemo kroz cijeli svoj život, a posebno kroz cijelo sveto vazmeno vrijeme.

Izvor: Vjera i djela

 

 

MISNA ČITANJA:

 

Prvo čitanje:

 

Dj 2,14.22-32

 

Bog uskrisi Isusa! Svi smo mi tomu svjedoci.

 

Čitanje Djela apostolskih

Na dan Pedesetnice ustade Petar zajedno s jedanaestoricom, podiže glas i prozbori:

»Židovi i svi što boravite u Jeruzalemu, ovo znajte i riječi mi poslušajte: Isusa Nazarećanina, čovjeka kojega Bog pred vama potvrdi silnim djelima, čudesima i znamenjima koja, kao što znate, po njemu učini među vama — njega, predana po odlučenu naumu i promislu Božjem, po rukama bezakonika razapeste i pogubiste. Ali Bog ga uskrisi oslobodivši ga grozote smrti jer ne bijaše moguće da ona njime ovlada.

David doista za nj kaže:

Gospodin mi je svagda pred očima
jer mi je zdesna da ne posrnem.
Stog mi se raduje srce i kliče jezik,
pa i tijelo mi spokojno počiva.
Jer mi nećeš ostaviti dušu u Podzemlju
ni dati da Pravednik tvoj truleži ugleda.
Pokazat ćeš mi stazu života,
ispunit me radošću lica svoga.’

Braćo, dopustite da vam otvoreno kažem: praotac je David umro, pokopan je i eno mu među nama groba sve do današnjeg dana. Ali kako je bio prorok i znao da mu se zakletvom zakle Bog plod utrobe njegove posaditi na prijestolje njegovo, unaprijed je vidio i navijestio uskrsnuće Kristovo:

Nije ostavljen u Podzemlju niti mu tijelo truleži ugleda.

Toga Isusa uskrisi Bog! Svi smo mi tomu svjedoci.«

Riječ Gospodnja. 

 
 
 
 

Otpjevni psalam:

Ps 16,1-2a.5.7-8.11

 

Pripjev:

Ti si, Gospodine, baština moja!

 

Čuvaj me, Bože, jer se tebi utječem.
Gospodinu rekoh: »Ti si moj gospodar!«
Gospodin mi je baština i čaša:
»Ti u ruci držiš sudbinu moju.«

Blagoslivljam Gospodina koji me svjetuje,
te me i noću srce opominje.
Gospodin mi je svagda pred očima;
jer mi je zdesna da ne posrnem.

Pokazat ćeš mi stazu života,
puninu radosti lica svoga,
sebi zdesna blaženstvo vječno.

 

 

 

Evanđelje:

 

Mt 28,8-15

 

Idite javite mojoj braći da pođu u Galileju. Ondje će me vidjeti.

 

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme: Žene otiđoše žurno s groba te sa strahom i velikom radošću otrčaše javiti njegovim učenicima. Kad eto im Isusa u susret! Reče im: »Zdravo!« One polete k njemu, obujme mu noge i ničice mu se poklone. Tada im Isus reče: »Ne bojte se! Idite, javite mojoj braći da pođu u Galileju! Ondje će me vidjeti!«

Dok su one odlazile, gle, neki od straže dođoše u grad i javiše glavarima svećeničkim sve što se dogodilo. Oni se sabraše sa starješinama na vijećanje, uzeše mnogo novaca i dadoše vojnicima govoreći: »Recite: ‘Noću, dok smo mi spavali, dođoše njegovi učenici i ukradoše ga’ Ako to dočuje upravitelj, mi ćemo ga uvjeriti i sve učiniti da vi budete bez brige.« Oni uzeše novac i učiniše kako bijahu poučeni. I razglasilo se to među Židovima — sve do danas.

Riječ Gospodnja.

 

 

 

FOTOGALERIJA: