Evanđelje dana 21.4 2021.

Evanđelje dana 21.4 2021.

Sv. Anzelmo, biskup i crkveni naučitelj #EvanđeljeDana: Iv 6, 35-40 Volja je Oca mojega da tko god vidi Sina, ima život vječni. Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu U ono vrijeme reče Isus mnoštvu: »Ja sam kruh života. Tko dolazi k meni, neće ogladnjeti; tko vjeruje u...
Evanđelje dana 20.4.2021.

Evanđelje dana 20.4.2021.

#EvanđeljeDana: Iv 6, 30-35 Ne Mojsije, nego Otac moj daje kruh s neba, kruh istinski. Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu U ono vrijeme reče mnoštvo Isusu: »Kakvo ti znamenje činiš da vidimo pa da ti vjerujemo? Koje je tvoje djelo? Očevi naši blagovaše manu u pustinji,...
Evanđelje dana 19.4.2021.

Evanđelje dana 19.4.2021.

#EvanđeljeDana: Iv 6, 22-29 Radite, ali ne za hranu propadljivu, nego za hranu koja ostaje za život vječni! Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu Pošto je Isus nahranio pet tisuća ljudi, vidjeli su ga učenici kako ide po moru. Sutradan mnoštvo naroda, koje osta s onu...
TREĆA VAZMENA NEDJELJA – župna misa

TREĆA VAZMENA NEDJELJA – župna misa

MISAO IZ EVANĐELJA DANA Trebalo je da Krist sve to pretrpi i treći dan uskrsne od mrtvih.   ČITANJA: M. ČIT.: Dj 3,13-15.17-19; Ps 4,2.4.7.9; 1Iv 2,1-5a; Lk 24,35-48   BOJA LITURGIJSKOG RUHA: bijela   U uskrsnom vremenu u kojem se nalazimo, svaki dan, a...
Evanđelje dana 18.4.2021.

Evanđelje dana 18.4.2021.

TREĆA VAZMENA NEDJELJA #EvanđeljeDana: Lk 24,35-48 Trebalo je da Krist sve to pretrpi i treći dan uskrsne od mrtvih. Čitanje svetog Evanđelja po Luki U ono vrijeme: Učenici su Isusovi pripovijedali što se dogodilo na putu i kako ga prepoznaše u lomljenju kruha. Dok su...
Evanđelje dana 17.4.2021.

Evanđelje dana 17.4.2021.

#EvanđeljeDana: Iv 6, 16-21 Ugledaju Isusa gdje ide po moru. Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu Kad nasta večer, siđoše Isusovi učenici k moru, uđoše u lađicu i krenuše na onu stranu mora, u Kafarnaum. Već se i smrklo, a Isusa još nikako k njima. More se uzburkalo od...