33. nedjelja kroz godinu – župna misa

33. nedjelja kroz godinu – župna misa

Došavši na najsvetije mjesto svoga naroda, to jest u jeruzalemski Hram, Isus je slušao komentare ljudi koji su poput njega dolazili klanjati se Bogu (Lk 21, 5-19). No poradi iznimne ljepote onoga izvanjskoga nisu bili u stanju klanjati se Bogu i diviti se njemu, već...
Duhovna misao, 17.11.2019.

Duhovna misao, 17.11.2019.

TRIDESET I TREĆA NEDJELJA KROZ GODINU #Evanđelje: Lk 21, 5-19 MISAO IZ EVANĐELJA DANA Svojom ćete se postojanošću spasiti. Čitanje svetoga Evanđelja po Luki U ono vrijeme: Dok su neki razgovarali o Hramu kako ga resi divno kamenje i zavjetni darovi, reče Isus: »Doći...
Duhovna misao, 16.11.2019.

Duhovna misao, 16.11.2019.

Sv. Margareta Škotska; Sv. Gertruda, djevica #Evanđelje: Lk 18, 1-8 MISAO IZ EVANĐELJA DANA Bog će obraniti svoje izabrane koji vape k njemu. Čitanje svetog Evanđelja po Luki U ono vrijeme: Kaza Isus svojim učenicima prispodobu kako valja svagda moliti i nikada ne...
Duhovna misao, 15.11.2019.

Duhovna misao, 15.11.2019.

Sv. Albert Veliki, biskup i crkveni naučitelj #Evanđelje: Lk 17, 26-37 MISAO IZ EVANĐELJA DANA U dan kad se Sin Čovječji objavi. Čitanje svetog Evanđelja po Luki U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima: »Kao što bijaše u dane Noine, tako će biti i u dane Sina...