Sv. Terezija od Djeteta Isusa, djevica i crkvena naučiteljica
#Evanđelje: Lk 9, 51-56

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Isus sa svom odlučnošću krenu prema Jeruzalemu.

Čitanje svetog Evanđelja po Luki
Kad su se navršili dani da bude uznesen, krenu Isus sa svom odlučnošću prema Jeruzalemu.
I posla glasnike pred sobom. Oni odoše i uđoše u neko samarijsko selo da mu priprave mjesto. No ondje ga ne primiše jer je bio na putu u Jeruzalem. Kada to vidješe učenici Jakov i Ivan, rekoše: »Gospodine hoćeš li da kažemo neka oganj siđe s neba i uništi ih?« No on se okrenu i prekori ih. I odoše u drugo selo.
Riječ Gospodnja.

SLAVA TEBI KRISTE! ❤️✝️🙏