Sveti Franjo Asiški, redovnik
#Evanđelje: Lk 10, 13-16

MISAO IZ EVANĐELJA DANA
Tko mene prezire, prezire onoga koji mene posla.

Čitanje svetog Evanđelja po Luki
U ono vrijeme: Reče Isus: »Jao tebi, Korozaine! Jao tebi, Betsaido! Da su se u Tiru i Sidonu zbila čudesa koja su se dogodila u vama, odavna bi već, sjedeć u kostrijeti i pepelu, činili pokoru. Ali Tiru i Sidonu bit će na Sudu lakše negoli vama.
I ti, Kafarnaume!
Zar ćeš se do neba uzvisiti?
Do u Podzemlje ćeš se strovaliti.
Tko vas sluša, mene sluša; tko vas prezire, mene prezire. A tko mene prezire, prezire onoga koji mene posla.«
Riječ Gospodnja.

SLAVA TEBI KRISTE! ❤️✝️🙏