“Ljubav zahtijeva da se odričemo. Ljubav je razapeta, da bi se život razvio.
Ljubiti drugoga znači kresati svoje strasti, sebičnosti, oholosti i taštinu, da bi druga osoba mogla živjeti.
Križ je najviši stupanj i znak ljubavi.
Bog nas ne ljubi jer mu se sviđamo, već zato jer želi da budemo vječni i sretni.”

(prof. Tomislav Ivančić “Minuta za tebe”)

Dobro jutro. S ljubavlju prema Bogu i bližnjemu započni i ovaj dan koji se upravo rađa!
🌞✨🙏✨😇✨❤✨

 

 

Uslikao don Marin