Svakoga dana trebamo Duhu Svetomu davati sve više prostora u našim mislima jer jedino tako će započeti naša promjena. Ako tu, u našim mislima damo Bogu prvo mjesto obraćenje i preobrazba odredit će smjer našeg budućeg života.

Mario Žuvela

Dobro jutro! Neka bude blagoslovljen ovaj od Gospodina darovan dan i pun radosti.
🔔❄🙏❄💙❄😇❄