Ovaj odmor koristi tako da se umoriš od djelotvorne ljubavi prema Bogu i bližnjima, da pred osunčanim tijelom prioritet dadeš čišćenju svoje nutrine, da buku svijeta oko sebe zamijeniš ljepotom tišine, da od želja za posjedovanjem mnogo toga, čvrsto poželiš biti sretan tako da druge učiniš sretnima.
Blagoslovljen ti bio takav odmor!
fra Siniša Pucić

Dobro jutro. Blagoslovljena sveta nedjelja!
🙏🙏✨❤💙✨🔔🔔