Svaka želja koju čovjek ima u srcu postaje vidljiva po gestama, pokretima, pogledima, riječima. Ono što je tebi najvažnije, izdaje te u svakoj gesti.

Augustyn Pelanowski

Dobro jutro! Neka tvoje želje i namjere budu u skladu sa Božjom voljom!
🙏🙏✨💙❤✨😇😇