Stani svakog jutra objema nogama na našu zemlju i reci:
Drago jutro! Dobro jutro!
Radostan sam što sam tu.
Danas neću biti natmurena lica.
Od žalosna lica nitko ništa nema. Sunce je tu, bit će lijep dan.
Želim biti zahvalan.
I neka mi srce bude slobodno od mržnje i zavisti.

(Phil Bosmans)

Dobro jutro. Sa osmjehom i zahvalnošću započni i ovaj novi dan!
👍❄🙏❄🔔❄💙❄