Vjera je najjače od svih zemaljskih oružja. Nepobjedivo. I zato naš narod, malen među ostalima, velikima, još uvijek živi i visoko diže svoj stijeg. Neka dršću svi silnici, krunjeni i nekrunjeni, jer nad njima vječno lebdi pravda – a u nama živi vječna snaga: – naša vjera.
(Marija Jurić Zagorka)

Dobro jutro! A kako dugo će i u našem narodu vjera biti snaga?
🔔🔔✨🙏🙏✨❤💙