#EvanđeljeDana:Mt 8, 1-4

Ako hoćeš, možeš me očistiti.

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju
Kad je Isus sišao s gore, pohrli za njim silan svijet. I gle, pristupi neki gubavac, pokloni mu se do zemlje i reče: »Gospodine, ako hoćeš, možeš me očistiti.« Isus pruži ruku i dotakne ga se govoreći: »Hoću, očisti se!« I odmah se očisti od gube. Kaže mu Isus: »Pazi, nikomu ne kazuj, nego idi pokaži se svećeniku i prinesi dar što ga propisa Mojsije, njima za svjedočanstvo.«
Riječ Gospodnja.

SLAVA TEBI KRISTE!