Sv. Ignacije Lojolski, prezbiter
#EvanđeljeDana : Mt 13, 54-58

Nije li ovo drvodjeljin sin? Odakle mu sve to?

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju
U ono vrijeme: Dođe Isus u svoj zavičaj. Naučavaše ih u njihovoj sinagogi te zapanjeni govorahu: »Odakle ovomu ta mudrost i te čudesne sile? Nije li ovo drvodjeljin sin? Nije li mu majka Marija, a braća Jakov, i Josip, i Šimun, i Juda? I sestre mu nisu li sve među nama? Odakle mu sve to?« I sablažnjavahu se o njega.
A Isus im reče: »Nije prorok bez časti doli u svom zavičaju i u svom domu.« I ne učini ondje mnogo čudesa zbog njihove nevjere.
Riječ Gospodnja.

SLAVA TEBI KRISTE!