Sv. Kamilo de Lellis, prezbiter
#EvanđeljeDana: Mt 11, 25-27

Sakrio si ovo od mudrih, a objavio malenima.

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju
U ono vrijeme reče Isus:
»Slavim te, Oče, Gospodaru neba i zemlje,
što si ovo sakrio od mudrih i umnih,
a objavio malenima.
Da, Oče, tako se tebi svidjelo.
Sve je meni predao Otac moj
i nitko ne pozna Sina doli Otac
niti tko pozna Oca doli Sin
i onaj kome Sin hoće objaviti.«
Riječ Gospodnja.

SLAVA TEBI KRISTE!