Sv. Bonaventura, biskup i crkveni naučitelj
#Evanđelje: Mt 11, 28-30

Krotka sam i ponizna srca.

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju
U ono vrijeme: Reče Isus:
»Dođite k meni svi koji ste izmoreni i opterećeni
i ja ću vas odmoriti.
Uzmite jaram moj na sebe,
učite se od mene
jer sam krotka i ponizna srca
i naći ćete spokoj dušama svojim.
Uistinu, jaram je moj sladak
i breme moje lako.«
Riječ Gospodnja.

SLAVA TEBI KRISTE!