MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Ti si Sin moj, ljubljeni! U tebi mi sva milina.

ČITANJA:
Iz 55, 1-11; Otp. pj.: Iz 12, 2-3.4b-6; 1Iv 5, 1-9; Mk 1, 7-11

BOJA LITURGIJSKOG RUHA:
bijela

Opis Isusova krštenja u Evanđelju po Mateju svjedoči nam kako je od samoga početka u kršćanskoj zajednici postavljano pitanje zašto se Isus trebao krstiti. To pitanje proizlazi iz shvaćanja krštenja kao očišćenja od grijeha i rađanja na novi obraćenički život. U tom smislu, budući da nam je Isus postao u svemu sličan osim u grijehu (usp. Heb 4,15, nije jasno zašto se onda trebao krstiti.

 

 

Kad bi krštenje bio čin koji bi označavao samo očišćenje od grijeha na navedeno pitanje bilo bi nemoguće teoretski odgovoriti. Međutim, događaj Isusova krštenja svjedoči nam da krštenje nije samo čin očiščenja od grijeha. Premda se čini da i sam Ivan Krstitelj smatra krštenje isključivo obraćeničkim činom, pa se u to smislu – jer nije bilo potrebe – opire Isusovoj namjeri da se krsti, krštenje je puno više od toga. Ivan Krstitelj navijestio je Isusa Krista kao većeg od sebe. Kao onoga koji ne krsti vodom nego Duhom Svetim. I upravo u Isusovu krštenju to se očituje. Kao veći od njega, svojim krštenjem Isus Ivana Krstitelja, a s njime i sve nas, poučava dubljem značenju krštenja koje je on (Ivan) obavljao, a da mu i nije bio poznat čitav doseg značenja toga otajstvenoga čina. U Isusovu krštenju pokazuje se upravo to da krštenje nije samo prijelomni trenutak u kojem čovjek doživljava veliku promjenu života, nego je krštenje objava našega pravoga identiteta.

 

 

Na mjestu gdje drugi ljudi prigodom krštenja u rijeci Jordanu ispovijedaju svoje grijehe, kod Isusa dolazi do objave s otvorenih nebesa. Nad Isusom se u liku goluba pokazuje Duh Božji, a s neba se čuje glas:“Ovo je Sin moj ljubljeni! U Njemu mi sva milina!“. Na taj način Isus, koji se krštenjem potpuno solidarizirao s grešnim ljudima i pokazao da potpuno pripada čovječanstvu, objavljuje se kao ljubljeni Sin Božji. A Duh Božji koji silazi kao golub i spušta se na nj označuje smisao i svrhu njegova poslanja među ljudima: Isus Krist, Sin Božji došao je na ovaj svijet da snagom svoje žrtve sve ljude privede u mir i zajedništvo s Bogom. To je pravednost koju je trebalo ispuniti.

Zbog te objave dolikovalo je da ga Ivan krsti kako bi svi mogli upoznati pravi identitet Isusa Krista, a u njemu i svoj vlastiti. Bez Isusa Krista, pravoga Boga i pravoga čovjeka, mi ne znamo tko smo. Potrebno nam je krštenje Duhom Svetim da bismo dobili odgovor na to pitanje. Za razliku od Isusa, mi smo grešnici i to u krštenju postaje bjelodano. Zato je potrebno krstiti se vodom, ispovijediti grijehe, obratiti se i promijeniti način života. Ali upravo ta dimenzija krštenja pokazuje da stanje grijeha nije temelj našega identita. Grijeh je nečistoća, magla i smetnja Svjetlu da nas obasja. A temelj je ono što nam je objavljeno u Isusu Kristu: da smo djeca Božje koji kliču Abba! Oče!. (Rim 8,15). Bez krštenja Duhom Svetim ta istina ne može se spoznati.

Ivan je krštavao vodom i time je jasno označena ona stvarna i potrebna obraćenička strana krštenja. Uostalom Ivan je i propovijedao krst obraćenja za oproštenje grijeha. Ljudima je govorio. „obratite se!“. To isto propovijedao je i Isus. On je kao i Ivan pozivao na obraćenje i temeljitu promjenu života. Ali nam je isto tako otkrio temeljno značenje krštenje koje sam Ivan nije mogao otkriti. Ako krštenje shvatimo samo kao očišćenje od grijeha u koje opet upadamo, to nas može samo frustrirati i postati izvorom pitanja o samom smislu i svrsi krštenja. Međutim, krsna spoznaja da smo djeca Božja i da nam je Bog u svome Sinu Isusu Kristu koji je postao čovjekom pokazao puninu svoje ljubavi izvor je neiscrpive radosti u Duhu Svetomu. Stoga je životna radost, unatoč svemu što čovjeka u životu može zadesiti, naravni plod upoznavanja smisla i svrhe Gospodinova i svoga krštenja. (Izvor: Fra Domagoj Runje)

 

MISNA ČITANJA:

 

Prvo čitanje:

Iz 55, 1-11

 

Dođite na vodu: poslušajte i duša će vam živjeti!

 

Čitanje Knjige proroka Izaije

 

Ovo govori Gospodin:

 Svi vi koji ste žedni, dođite na vodu;
 ako i nemate novaca, dođite!
 Bez novaca i bez naplate kupite
 i uživajte vino i mlijeko!
 Zašto da trošite novac na ono što kruh nije
 i nadnicu svoju na ono što ne siti?
 Mene poslušajte, i dobro ćete jesti
 i sočna ćete uživati jela.
 Priklonite uho i k meni dođite,
 poslušajte, i duša će vam živjeti.
 Sklopit ću s vama Savez vječan,
 savez milosti Davidu obećanih.
 Evo, učinih te svjedokom pucima,
 knezom i zapovjednikom narodima.
 Evo, pozvat ćeš narod koji ne poznaješ,
 i narod koji te ne zna dohrlit će k tebi
 radi Gospodina, Boga tvojega,
 i Sveca Izraelova, jer on te proslavio.
 Tražite Gospodina dok se može naći,
 zovite ga dok je blizu!
 Nek bezbožnik put svoj ostavi,
 a zlikovac naume svoje.
 Nek se vrati Gospodinu, koji će mu se smilovati,
 k Bogu našem jer je velikodušan u praštanju.
 Jer moje misli nisu vaše misli
 i puti moji nisu vaši puti – govori Gospodin.
 Visoko je iznad zemlje nebo:
 tako su visoko puti moji iznad vaših putova,
 i misli moje iznad vaših misli.
 Jest, kao što dažd i snijeg s neba silaze
 i ne vraćaju se onamo
 dok se zemlja ne natopi, oplodi i zazeleni
 da bi dala sjeme sijaču i kruha za jelo,
 tako i riječ koja iz mojih usta izlazi
 ne vraća se k meni bez ploda,
 nego čini ono što sam htio
 i obistinjuje ono zbog čega je poslah.
 

Riječ Gospodnja.

 
 
 

Otpjevni psalam:

Otp. pj.: Iz 12, 2-3.4b-6

 

Pripjev:

S radošću ćete crpsti vodu s izvora spasenja!

 

Evo, Bog je spasenje moje,
uzdam se, ne bojim se više
jer je Gospodin snaga moja i pjesma,
on je moje spasenje.
I s radošću ćete crpsti vodu
Iz izvora spasenja.

Hvalite Gospodina
prizivajte ime njegovo!
Objavite narodima djela njegova,
razglašujte uzvišenost imena njegova!

Pjevajte Gospodinu jer stvori divote,
neka je to znano po svoj zemlji!
Kličite i radujte se,
stanovnici Siona,
jer je velik među vama
Svetac Izraelov!

 

 

Drugo čitanje:

1Iv 5, 1-9

 

Duh, voda i krv.

 

Čitanje Prve poslanice svetoga Ivana apostola

 

Ljubljeni:

Tko god vjeruje: »Isus je Krist«, od Boga je rođen. I tko god ljubi roditelja, ljubi i rođenoga. Po ovom znamo da ljubimo djecu Božju: kad Boga ljubimo i zapovijedi njegove vršimo. Jer ljubav je Božja ovo: zapovijedi njegove čuvati. A zapovijedi njegove nisu teške. Jer sve što je od Boga rođeno, pobjeđuje svijet. I ovo je pobjeda što pobijedi svijet: vjera naša. Ta tko to pobjeđuje svijet ako ne onaj tko vjeruje da je Isus Sin Božji? On, Isus Krist, dođe kroz vodu i krv. Ne samo u vodi nego – u vodi i krvi. I Duh je koji svjedoči jer Duh je istina. Jer troje je što svjedoči: Duh, voda i krv; i to je troje jedno. Ako primamo svjedočanstvo ljudi, svjedočanstvo je Božje veće. Jer ovo je svjedočanstvo Božje, kojim je svjedočio za Sina svoga.
 

Riječ Gospodnja.

 
 
 

Evanđelje:

Mk 1, 7-11

 

Ti si Sin moj, ljubljeni! U tebi mi sva milina.

 

Čitanje svetog Evanđelja po Marku

U ono vrijeme: Propovijedao je Ivan: »Nakon mene dolazi jači od mene. Ja nisam dostojan sagnuti se i odriješiti mu remenje na obući. Ja vas krstim vodom, a on će vas krstiti Duhom Svetim.«Onih dana dođe Isus iz Nazareta galilejskog i primi u Jordanu krštenje od Ivana. I odmah, čim izađe iz vode, ugleda otvorena nebesa i Duha poput goluba gdje silazi na nj, a glas se zaori s nebesa: Ti si Sin moj, ljubljeni! U tebi mi sva milina!

 
Riječ Gospodnja.