MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Trebalo je da Isus ustane od mrtvih.

 

ČITANJA:
M. ČIT.: Dj 10,34a.37-43; Ps 118,1-2.16-17.22-23; Kol 3,1-4 (ili: 1Kor 5,6b-8); Iv 20,1-9

 

BOJA LITURGIJSKOG RUHA:
bijela

Prvih dana nakon smrti drage osobe svatko ima potrebu poći do groba. Tada duboki osjećaji prožimaju dušu. Riječi nisu potrebne, dovoljno je stajati i pustiti srcu da govori. U takvom je raspoloženju i Marija Magdalena na početku današnjeg evanđelja. Ona izlazi iz kuće a još je noć, tama na nebu, tama u srcu. U rukama nema ništa, ne nosi pomasti kao druge žene, nosi samo ljubav koja ne prihvaća da Isusa više nema:Ljubiti je isto što i reći – ti nećeš umrijeti! (Gabriel Marcel)

Odjednom shvaća da je kamen otkotrljan, a grob otvoren kao ljuska sjemena za klicu novog života. Obasjan i prozračen svježinom zore. Vani se osjeća proljeće.

Nema tijela u grobu – to je znak nade. Bez mrtvog tijela smrt nema pobjede, pa ni razbojnici nisu iznad svoje žrtve zauvijek.

Gospodin Isus nije obični Uskrsnuli, glavi lik ovog događaja koji se ostvario jednom zauvijek u vrtu pokraj Jeruzalema, u ranu zoru prvog dana po suboti. Zar takav događaj može biti završen? Sigurno je da ne može. Crkva je tijelo Kristovo sačinjeno od svih nas krštenika. Dionici smo njegove muke i križa, dionici smo i njegove slave uskrsnuća. Njegov je put i naš put, po svjedočenju ljubavi Očeve, po smrti i uskrsnuću do radosti nebeskog zajedništva svih svetih.

 

 

 

Krist nije samo uskrsnuo, nego on trajno uskrsava nadu i povjerenje, hrabrost i slobodu… u dubinama čovjekova bića, na putovima ljudske povijesti. Pokazuje nam uskrsnu stazu i prelazak iz mržnje u ljubav, iz straha u slobodu, iz prolaznoga u vječno. Uskrs je blagdan koji skida povoje s usta duše, kako bismo postali spremni za proljeće novog života, uzdignuta čela i pogleda prema Kristu, gospodaru vječnosti.

Krist nije samo uskrsnuo, niti je samo uskrsavatelj, on je Uskrs. Rekao je to Mariji: Ja sam uskrsnuće i život! Upravo tim slijedom… najprije dolazi uskrsnuće, a onda život. Mi obično očekujemo obratni slijed: živjeti, pa onda nakon smrti uskrsnuti. Ali, ne. Najprije trebamo uskrsnuti iz svih naših grobova ovisnosti i površnosti, od modernih zabluda i javnih laži, od života zatvorena i zakočena, od srca ugasla bez vatre i topline, od ledenih odnosa među bližnjima.

Nema pravog slavlja Uskrsa bez uskrsnuća nas samih koji smo ni vrući ni hladni, ni dobri ni zli, ni živi ni mrtvi (Ch. Peguy). Ovo vrijeme i u našoj domovini traži jasno kršćansko svjedočanstvo o poštovanju savjesti i života, svjedočenje smisla, nade i velikodušne ljubavi… tek tada će nadoći život ispunjen suncem, pravi život koji zaslužuje to ime.

Uskrsnuću nema kraja sve dok se ne otkotrlja kamen s groba i posljednje duše, sve dok njegova snaga otkupljenja ne dospije do zadnje grančice na vječnom stablu stvaranja. Tada će čitav svijet slaviti uskrsnu pobjedu tvoga tijela, tvoje raspete Ljubavi.

 

 

MISNA ČITANJA:

 

Prvo čitanje:

Dj 10, 34a.37-43

 

S njime smo zajedno jeli i pili pošto uskrsnu od mrtvih.

 

Čitanje Djela apostolskih

U one dane: Prozbori Petar i reče: »Vi znate što se događalo po svoj Judeji, počevši od Galileje, nakon krštenja koje je propovijedao Ivan: kako Isusa iz Nazareta Bog pomaza Duhom Svetim i snagom, njega koji je, jer Bog bijaše s njime, prošao zemljom čineći dobro i ozdravljajući sve kojima bijaše ovladao đavao. Mi smo svjedoci svega što on učini u zemlji judejskoj i Jeruzalemu. I njega smakoše, objesivši ga na drvo! Bog ga uskrisi treći dan i dade mu da se očituje – ne svemu narodu, nego svjedocima od Boga predodređenima – nama koji smo s njime zajedno jeli i pili pošto uskrsnu od mrtvih. On nam i naloži propovijedati narodu i svjedočiti: Ovo je onaj kojega Bog postavi sucem živih i mrtvih! Za nj svjedoče svi proroci: da tko god u nj vjeruje, po imenu njegovu prima oproštenje grijeha.«

 
Riječ Gospodnja.
 
 
 

Otpjevni psalam:

Ps 118, 1-2.16-17.22-23

 

Pripjev:

Ovo je dan što ga učini Gospodin, kličimo i radujmo se njemu.

 

Zahvaljujte Gospodinu jer je dobar,
jer je vječna ljubav njegova!
Neka rekne dom Izraelov:
»Vječna je ljubav njegova!«

Gospodnja se uzdignu desnica,
Gospodnja se proslavi desnica!
Ne, umrijeti neću, nego živjeti
i kazivati djela Gospodnja.

Kamen koji odbaciše graditelji
postade kamen zaglavni.
Gospodnje je to djelo:
kakvo čudo u očima našim!

 

 

Drugo čitanje:

Kol 3, 1-4

 

Tražite što je gore, gdje Krist sjedi.

 

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Kološanima

Braćo: Ako ste suuskrsli s Kristom, tražite što je gore, gdje Krist sjedi zdesna Bogu! Za onim gore težite, ne za zemaljskim! Ta umrijeste i život je vaš skriven s Kristom u Bogu! Kad se pojavi Krist, život vaš, tada ćete se i vi s njime pojaviti u slavi.

 
Riječ Gospodnja.
 
 
 

Evanđelje:

Iv 20, 1-9

 

Trebalo je da Isus ustane od mrtvih.

 

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

Prvog dana u tjednu rano ujutro, još za mraka, dođe Marija Magdalena na grob i opazi da je kamen s groba dignut. Otrči stoga i dođe k Šimunu Petru i drugom učeniku, kojega je Isus ljubio, pa im reče: »Uzeše Gospodina iz groba i ne znamo gdje ga staviše.«Uputiše se onda Petar i onaj drugi učenik i dođoše na grob. Trčahu obojica zajedno, ali onaj drugi učenik prestignu Petra i stiže prvi na grob. Sagne se i opazi povoje gdje leže, ali ne uđe. Uto dođe i Šimun Petar koji je išao za njim i uđe u grob. Ugleda povoje gdje leže i ubrus koji bijaše na glavi Isusovoj, ali nije bio uz povoje, nego napose svijen na jednome mjestu.Tada uđe i onaj drugi učenik koji prvi stiže na grob i vidje i povjerova. Jer oni još ne upoznaše Pisma da Isus treba da ustane od mrtvih.

 
Riječ Gospodnja.