MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Pruži ruku prema učenicima: »Evo majke moje i braće moje!«

 

ČITANJA:


vl.: Zah 2,14-17; Otp. pj.: Lk 1,46-55; Mt 12,46-50

 

BOJA LITURGIJSKOG RUHA:

bijela

 

 

Kad je anđeo Gabriel pristupio nazaretskoj Djevici onda ju je pozdravio riječima: “Zdravo, milosti puna!” (grč. χαῖρε,κεχαριτωμένη) Taj pozdrav u ovom slučaju nije bila tek uobičajena želja kojom se sugovorniku željelo dobro zdravlje i radost, mir i ljubav, već nadasve to je bila vrlo snažna tvrdanja. Marija je bila zdrava, što i grčka riječ pozdrava, kao i naslov ‘milosti puna’ kojom ju pozdravlja, dolaze od istoga glagola χαίρω koji znači radovati se, radostan, veseo biti. Kako istinska radost dolazi iz ispunjenosti Bogom i njegovom milošću, to je Marija s pravom bila zdrava. Štoviše kao što je bila puna milosti, bila je time i puna zdravlja.

 Globalna pandemijaMarija je živjela u vrijeme globalne pandemije kada je zdravlje čovječanstva bilo ugroženo sveprisutnim grijehom kojemu nije uspijevao umaći nijedan čovjek. U usporedbi na to, pandemija koronavirusa je beznačajna, jer je pandemija grijeha, kako nam veli sveti Pavao, bila smrtonosna za sve ljude. Grijehu nitko nije mogao izbjeći, a koga je grijeh zahvatio, nije se mogao spasiti od smrti. Ovoj smrtonosnoj pandemiji nijedan čovjek nije mogao doskočiti, jer nitko nije imao tako dobar imunitet da se odupre tom pogubnom virusu. Ljudsko rješenje moglo je biti samo ufanje u Boga da će on doći i spasiti čovjeka. No čovjek, na žalost, i kada vidi da nema drugoga izlaza, odbija pokazati svoju ovisnost o Bogu ili upućenost na njege i tako priznati njegovo gospodstvo. Tako je problem postao dvostruko veći: osim što su svi ljudi bili zaraženi grijehom, nije bilo onih koji bi htjeli prihvatiti Božju pomoć kako bi on čovjeku priskrbio zdravlje od te nemilosrdne pošasti koja je harala ljudskim rodom.

Sreća da Bog koji ljubi čovjeka nije odustajao od njegova spasenja pa je sam tražio načina da otkloni zapreke na putu spasenja, to jest da nađe prikladan način suzbijanja pandemije grijeha prije nego što nepovratno pomori cijeli svijet. Njegovo rješenje je bilo da pošalje Sina koji će svojim čistim prinosom pročistiti živote ljudi i odstraniti od njih svaku pogibelj. Ali za ostvarenje Božjega plana trebalo je providjeti poniznu i čistu Majku koja će ga primiti u svoje krilo. To je bila Marija, puna milosti, koja je bila milošću očišćena kako bi mogla biti prava posuda milosti kada joj Bog povjeri svoga Sina. Jer je bila zdrava od svakoga grijeha, mogla je primiti Ozdravitelja i Liječnika ljudskoga roda. I ona je bila milošću zaštićena kako bi mogla ispuniti svoje poslanje, u protivnom, da je virus grijeha pronašao pukotinu u njenom biću, onda ne bi bila Boga dostojna ni dostojna da bude Majkom njegovu Sinu. Zato je i ona imala zasluge te može nositi naslov Ozdraviteljice sukladno poslanju njezina Sina koji je njezinu čistoću i duhovno zdravlje htio kao uvjet svoga dolaska na zemlju.Naše utočišteKao što je Marija bila čisto utočište Sinu Božjemu kad je dolazio s neba na zemlju, teko je i naše pouzdano utočište dok tražimo njezina Sina i dok po njemu tražimo pouzdan put prema nebu. Poznajući dobro njezino duhovno zdravlje, cjelovito i neokrnjeno, znamo da je samo ona stala pred pandemiju grijeha do kraja zdrava i zaštićena, te je od svoga čistog bića dala ljudsku narav Sinu Božjemu. Ona je bila Božje oruđe u borbi protiv pandemije zla, jer je uz njezinu pomoć zaustavljen smrtonosni pohod grijeha na čovječanstvo. U njezinu srcu punom milosti nije bilo prostora za grijeh, kao što je bila Božjom snagom obavijena da se nikakav virus nije mogao na njoj zaustaviti.

Zato ni nama ne preostaje drugo već klicati: Zdravo, o Zdrava! Zdravo i priskrbi nam zdravlje duha i tijela ugroženo pandemijom naših dana. Jer ovo nije samo pandemija izvanjskoga zdravlja, već prijetnja da nam dotakne dušu i da je izobliči, da je ispuni strahovima i pritiscima. Samo nam Gospodin može podariti mir i slobodu duha, samo on nas može osloboditi strahova i pritisaka, učeći nas živjeti sveto i čisto. Samo svetošću duha možemo nadvladati krizu koja se nadvija nad nas, a koja nije samo kroza tjelesnoga zdravlja, već kriza duhovne čistoće i duhovnoga zdravlja. Dopustili smo da čovječanstvo tone u ponore kojekakvih zaraza duha, te se kasnije ne znamo nositi s poteškoćama koje nas okružuju. Marija nas uči da zdravlje dolazi iznutra, iz čistoga srca te se prelijeva na cijelo biće. Upravljajmo i mi k njoj svoje: “Zdravo Marijo, milosti puna!”, jer dok priznajemo njoj da je puna milosti i zdravlja, na nas se prelijeva obilje koje ona u sebi nosi. Dok nju pozdravljamo, mi postajemo zdravi, jer nas liječi osjećaj za prisutnost milosti u njezinoj duši. Dok nju pozdravljamo i ističemo poput anđela koliko je sveta, čista i zdrava, u isto vrijeme svoju dušu obogaćujemo njezinim darovima. I dok se borimo protiv pandemije koronavirusa za vlastito zdravlje, dok poštujemo pravila o higijeni i tjelesnoj udaljenosti, molimo Mariju da se ne udaljimo ni od Gospodina ni jedni od drugih, a nadasve da pazimo na duhovnu higijenu. Ona koja je bila zaštićena od straha i u vrijeme najveće uznemirenosti, i nama će pomoći da i sami odagnamo strahove koji ugrožavaju naš odnos s Gospodinom i međusobno zajedništvo s braćom ljudima. Utječimo se Marijinu zagovoru i slijedimo njezin primjer, pa ćemo i sami biti zdravi po zdravlju koje nam ona posreduje, a koje su u punini prima od njezina Sina. Dopustimo da nas vodi putem od pravoga Zdravlja, do Isusa, pa ćemo tada biti snažnoga i zdravoga duha, sposobni biti odgovorni u našim pandemijama, kao i puni ljubavi i milosrđa prema potrebnima. Kličimo joj i ponizno je molimo: “Zdravo, o Zdrava, učini i nas zdravima za vječni život!”

Izvor: Vjera i djela

 

 

MISNA ČITANJA:

 

Prvo čitanje:

Zah 2, 14-17

 

Raduj se, Kćeri sionska, evo dolazim.

 

Čitanje knjige proroka Zaharije

 
Kliči i raduj se, Kćeri sionska,
 
jer evo dolazim usred tebe prebivat —
 
 
riječ je Gospodnja.
 
U onaj dan mnogi će narodi uz Gospodina prionuti
 
i bit će narod moj,
 
a ja ću prebivati usred tebe.
 
Znat ćeš tako da me tebi posla Gospodin nad vojskama.
 
I Judeja će biti baština Gospodnja,
 
njegov dio u Svetoj zemlji,
 
i on će opet izabrati Jeruzalem.
 
Tiho, ljudi svi, pred Gospodinom,
 
jer evo on ustaje iz svetog Prebivališta svojega!
 
Riječ Gospodnja.

 

 
 

Otpjevni psalam:

Ps Lk 1, 46-55

 

Pripjev:

Velika mi djela učini Svesilni, sveto je Ime njegovo!

 

Veliča duša moja Gospodina,
klikće duh moj u Bogu, mome Spasitelju,

što pogleda na neznatnost službenice svoje:
odsad će me, evo, svi naraštaji zvati blaženom.
Jer velika mi djela učini Svesilni,
sveto je Ime njegovo!

Od koljena do koljena dobrota je njegova
nad onima što se njega boje.
Iskaza snagu mišice svoje,
rasprši oholice umišljene.

Silne zbaci s prijestolja,
a uzvisi neznatne.
Gladne napuni dobrima,
a bogate otpusti prazne.

Prihvati Izraela, slugu svoga,
kako obeća ocima našim:
spomenuti se dobrote svoje
prema Abrahamu i potomstvu njegovu dovijeka.

 

 

 

Evanđelje:

Mt 12, 46-50

 

Pruži ruku prema učenicima: »Evo, reče, majke moje i braće moje!«

 

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

 
U ono vrijeme: Dok Isus govoraše mnoštvu, eto majke i braće njegove. Stajahu vani tražeći da s njime govore. Reče mu netko: »Evo majke tvoje i braće tvoje, vani stoje i traže da s tobom govore.« Tomu koji mu to javi on odgovori: »Tko je majka moja, tko li braća moja?« I pruži ruku prema učenicima: »Evo, reče, majke moje i braće moje! Doista, tko god vrši volju Oca mojega, koji je na nebesima, taj mi je brat i sestra i majka.«
 
Riječ Gospodnja.
 
 
 
 

FOTOGALERIJA: