Mjesec svibanj – stavlja pred nas majku našu zemaljsku, nebesku zaštitnicu Mariju i majku Domovinu. Prezreti majku znači zanijekati sebe. Majka je Božja ljubav u ljudskom životu. Ljubav se ne živi riječima nego se ljubi puninom darivanja.
M. Culjak

Blagoslov i odgovornu radost u današnjem danu, tebi i svima koje nosiš u srcu!
🔔✨🙏✨❤✨😇✨